Monthly Archives: May 2018

Hotărârea Nr.14 din 22.05.2018

Începând cu anul școlar 2018-2019, Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale “Pia Brătianu” a hotărât să nu se mai organizeze forma de semiinternat pentru elevii ciclului gimnazial (before school).

Hotarare Semiinternat

Adresa Nr.15267/22.05.2018 – incheiere situatii finale invatamant gimazial si liceal

Orice absolvent de clasa a VIII-a și orice absolvent de clasa a XII-a / XIII-a are dreptul să se înscrie pentru susținerea examenelor naționale în conformitate cu metodologiile și calendarul în vigoare. 

Se vor verifica măsurile întreprinse la nivelul unității de învățământ pentru organizarea examenelor naționale 2018 prin:

  • Afișarea la sediul instituției și/sau pe site, a Ordinelor ministrului educației naționale cu privire la organizarea și desfășurarea examenelor naționale 2018 și a Calendarelor aferente:
    • OMEN nr. 4793/31.08.2017 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2017-2018