Cantina si Semiinternat

Regulament de ordine interioara pentru semiinternat si cantina

 1. Întocmirea și actualizarea Registrului de evidență a elevilor.
 2. Realizarea condicii de frecvență zilnică a elevilor.
 3. Întocmirea, împreună cu comitetul de la semiinternat, programului activităților instructiv-educaționale și social-gospodăresc.
 4. Realizarea și completarea (ori de câte ori este cazul) caietului pedagogului școlar.
 5. Urmărirea consemnării în registru de control a observațiilor realizate de către persoanele și organele abilitate să verifice, să îndrume și să controleze activitatea de semiinternat.
 6. Sprijinirea comitetului de semiinternat în elaborarea programului de activitate:Organizarea și urmărirea desfășurării programului zilnic și al activității educaționale.
  • Pregătirea lecțiilor;
  • Activități recreative;
  • Educația igienico-sanitară.
 7. Asigurarea menținerii ordinii și disciplinei, cunoașterea și respectarea de către elevi a prevederilor Regulamentului școlar și ale altor acte normative care reglementează viața școlară.
 8. Asigurarea, împreună cu cadrele didactice, unui climat optim de studiu, ordine și disciplină în sălile unde elevii își desfășoară activitatea, stimulând inițiativele comitetului de semiinternat, stimulând elevii pentru amenajarea și înfrumusețarea sălilor de activitate.
 9. Sprijinirea administrației și comitetului de semiinternat în repartizarea elevilor.
 10. Pedagogul se interesează de preocupările profesionale și extrașcolare ale elevilor, de particularitățile lor comportamentale și sprijină comitetul în intervenția operativă și eficientă în favoarea acestora.
 11. Organizarea împreună cu comitetul, activităților recreativ-distractive, sportiv-turistice, cultural-artistice pentru elevi.
 12. Pedagogul face propuneri de completare a dotării cu obiecte de inventar și materiale necesare pentru efectuarea activităților educative.
 13. Organizarea împreună cu personalul medico-sanitar și comitet activități de educație-sanitară.
 14. Sesizarea conducerii unității despre neîndeplinirea obligațiilor de către personalul funcțional și de deservire.
 15. Asigurarea respectării drepturilor și îndatoririlor elevilor în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea activităților școlare.
 16. Sesizarea conducerii unității cu privire la abaterile elevilor semiinterni.
 17. Propunerea Comitetului, directorului și Consiliului de administrație al unității, sancționarea elevilor care nu respectă Regulamentul.
 18. Asigurarea împreunp cu administratorul cantinei, comitetului de cantină și personalul medico-sanitar funcționarea și întrebuințarea în bune condiții a cantinei școlare.
 19. Participarea la stabilirea meniului și urmărirea realizării lui de către administrația cantinei.
 20. Controlarea scoaterilor alimentelor din magazie, în cantitățile prevăzute prin liste de alimente și modul de folosire a acestora la prepararea hranei.
 21. Asigurarea respectării de către personalul funcțional de deservire și de către elevi a programului de funcționare a cantinei, a păstrării ordinii, disciplinei, curățeniei și bunurilor materiale din cantină, a normelor igienico-sanitare.
 22. Sprijinirea administratorului cantinei în bună funcționare a activității acesteia.

 

 • Program de activitate

  Program de activitate

  Program zilnic activități 11:50-12:00 – Pregătirea pentru masă 12:00-13:00 – Servirea mesei de prânz 13:00-13:30 – Activități recreative 13:30-16:30 –...

  Citeste mai mult

 • Program de activitate

  Program de activitate

  Program zilnic de activități 11:50-12:50 – Program recreativ 12:55-13:30 – Servirea mesei de prânz 13:30-15:30 – Pregătirea și efectuarea temelor...

  Citeste mai mult

 • Program de activitate

  Program de activitate

  1. Supraveghere elevi – clasele pregătitoare: 11:45-18:00 11:45-12:30 – Activități administrative și igienico-sanitare 12:30-13:00 – Servirea mesei 13:00-15:00 – Consolidarea...

  Citeste mai mult

 • Raport de activitate

  Raport de activitate

  Raport de activitate...

  Citeste mai mult