Pia Bratianu

Deutsch.info

Deutsch info a fost ales site-ul educational al anului 2015, sectiunea Bildung/educatie> Beste Website,http://websitedesjahres.de/

Deutsch1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch2

 

Site-ul este foarte apreciat de către elevii şcolii noastre, clasele 5-8 utilizând cu precădere site/ul. Pe baza unui cont pot accesa platforma gratuit si pot lucra de la nivelul A1 la B1.
deutsch.info reprezintă o platformă online pentru însușirea limbii germane care utilizează instrumente moderne didactice și, în același timp, oferă informații practice despre viața și lucrul în Germania și Austria. – http://deutsch.info/de/
Acesta a fost tradus în română de către profesorul Adrian Mihiotis.
Mit eurer Hilfe haben wir es geschafft!
deutsch.info ist zur “Besten Website des Jahres 2015” in der Kategorie Karriere und Bildung gekürt worden.
Danke an alle, die für uns abgestimmt haben und natürlich an alle, die unsere Seite nutzen.

Deutsch3

Deutsch4

Erasmus+ “Peace through Traditional Toys and Games

 

Comunicat

În săptămâna 16-20 noiembrie Școala Gimnazială “Pia Brătianu” a organizat și a derulat a treia mobilitate transnațională  din cadrul proiectului Erasmus+ “Peace through Traditional Toys and Games”. Profesori din cadrul a trei  școli europene (Portugalia, Grecia si Turcia ) au participat la un maraton de activități organizate și susținute de profesorii si elevi  în interiorul și în afara școlii. Corpul profesoral dedicat din școală, dar și  partenerii europeni au sustinut lectii si activitati cu elevii nostril. Copiii  s-au bucurat din plin să-și demonstreze abilitățile de comunicare în limba engleză,  în confecționarea de jucării, de utilizare a jucăriilor și jocurilor în învățare.

Alături de colega noastră, Mariana Hâncu de la Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiente auditive Buzau, de profesioniști de la Primăria sectorului 1, ai Muzeului Satului Dimitrie Gusti, de la Palatul Parlamentului, Castelul Pelișor etc,   invitații s-au arătat încântați de  ospitalitatea, de tradiția și de cultura românească, din care, cu siguranță, au împărtășit și colegilor rămași acasă.  Încă o dată, Școala Gimnazială Pia Brătianu a intrat în inimile și memoria tuturor participanților direcți și indirecț , aceștia manifestându-și vădit interesul de a participa impreuna cu noi si în alte proiecte Erasmus+.

Erasmus+ “Mindstorm to Brainstorm”

 

Comunicat

În perioada 17-20 noiembrie a avut loc prima mobilitate transnațională din cadrul Proiectului Erasmus+ “Mindstorm to Brainstorm”, eveniment organizat de către coordonatorul proiectului, Școala Primară Carr’s Glen din Belfast, Regatul Unit al Marii Britanii.

Cadre didactice din Școala Gimnazială “Pia Bratianu”, alături de profesori și învătători din țări precum Portugalia, Italia, Ungaria și Turcia au participat la activitățile organizate de școala gazdă atât în cadrul școlii cât și în afara acesteia.

Organizatorii întâlnirii au oferit oaspetilor o fascinanta incursiune in lumea tradițiilor și culturii nord irlandeze, prin vizite la importante vestigii ale Belfastului cum ar fi Muzeul Titanic, sediul istoric al       Primariei orașului și impozanta clădire a Parlamentului Irlandei de Nord.

Întâlnirea s-a dovedit a fi un succes deplin, contribuind la consolidarea relațiilor de lucru între partenerii proiectului, punând în același timp bazele viitoarelor mobilități transnaționale.

Dotările PSI

Din perspectiva securităţii la incendii, Şcoala “Pia Brătianu” deţine următoarele documente şi dotări:

1.  Avizare privind securitatea la incendii:

 • Aviz de securitate la incendiu, obţinut în cadrul programului de reabilitare BEI, emis de către ISU Bucureşti;

2.   Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor:

 • Un cadru tehnic în domeniul apărării împotriva incendiilor, angajat permanent al şcolii;
 • Plan permanent de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, inclusiv pentru perioada 2015-2016;
 • Plan de evacuare a elevilor – angajaţilor şi a bunurilor Şcolii Gimnaziale “Pia Brătianu”, în situaţii de urgenţă;
 • Programul anual de exerciţii de evacuare, cu efectuarea lunară a câte unui exerciţiu de evacuare conform acestui grafic.
 • Procedura operaţională “Modul de acţiune în cadrul catastrofelor şi a dezastrelor naturale.’”
 • Procedura operaţională “ Activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor”;
 • Toţi învăţătorii şi diriginţii Şcolii Gimnaziale “Pia Brătianu” au primit materiale SSM şi SU pentru a fi prelucrate în ore cu elevii şi pe care le prezintă acestora, periodic.
 • Control periodic pentru depistarea potenţialelor cauze de producere a incendiilor.

3.   Evacuare în cazul situaţiilor de urgenţă:

 • Fiecare corp de clădire deţine câte două căi de evacuare (case de scări);
 • În caz de urgenţă se poate trece dintr-un corp în celalalt, prin intermediul pasarelei, fiind exclusă imposibilitatea de evacuare;
 • Căile de evacuare sunt semnalizate, fiind afişate inclusiv planuri de evacuare;

4.   Mijloacele şi instalaţii tehnice de apărare împotriva incendiilor:

 • Stingătoare de incendiu cu pulbere ABC (6 kg), stingătoare de incendiu cu dioxid de carbon (2 kg) şi stingătoare de incendiu cu spumă mecanică (6 kg);
 • Instalaţie de hidranţi interiori, cel puţin unul pentru fiecare nivel (sistem pompe şi rezervă proprie de apă);
 • Instalaţie de hidranţi exteriori;
 • Pichet PSI dotat cu accesorii şi mijloace de intervenţie (hidrant portativ, rangă, cange, ladă nisip etc.)
 • Instalaţie de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, care acoperă întreaga şcoală (detectori de fum, butoni de incendiu, centrală detecţie-semnalizare-alarmare şi sirene).

 

 

Comunicat

În săptămâna 6-9 octombrie Școala Gimnazială “Pia Brătianu” a  organizat și derulat a treia mobilitate transnațională  din cadrul Proiectului Erasmus+ “Let’s improve”.

Profesori din cadrul a cinci  școli europene din  Marea Britanie, Irlanda, Grecia, Turcia, Ungaria  au participat la activitățile organizate și susținute de gazde în interiorul și în afara școlii.

Elevii și profesorii școlii, alături de profesioniști de la Primăria sectorului 1, ai Muzeului Satului Dimitrie Gusti și de la Palatul Parlamentului, au oferit invitaților un regal de ospitalitate, de tradiție și de cultură românească.

La finalul unei săptămâni  încărcate de sentimentul că prietenii noștri au savurat din plin  cupa profesionalismului brătienesc, toți participanții – elevi, gazde, invitați-  și-au exprimat dorința de a participa în cât mai multe mobilități Erasmus+, convinși fiind de eficiența unor astfel de întâlniri.

Candidatii inscrisi la sustinerea probei practice din data 06.10.2015

 

NR.
CRT
NUMELE SI PRENUMELE CANDIDATULUI
DISCIPLINA / SPECIALITATEA
CLASATITLUL LECTIEIORA DE SUSTINERE
1.UNGUREANU GEORGETA INVATATORIV AScaderea fara trecere peste ordin9.00-9.45
2.IORTOMAN IOANA
EDUCATIE FIZICA SI SPORT
P-G1.Deprinderi de locomotie de baza- mersalergare
2.Viteze de deplasare
10.00-10.45

Candidatii se vor prezenta cu 15 minute  inainte de lectie si vor prezenta proiectul de lectie.

 

GRAFICUL de desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor

Conform Hotărârii nr. 3086/25.09.2015 a Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale „Pia Brătianu” Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitate, se va desfășura conform următorului grafic:

 1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității în perioada 1-2 octombrie, 2015, între orele 9-13;
 2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs – 05.10.2015;
 3. Inspecția specială la clasă – 06.10.2015;
 4. Proba scrisă – 09.10.2015;
 5. Depunerea contestațiilor – 12.10.2015;.
 6. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților – 13.10.2015;

Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactive/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013.

Tu reciclezi, noi te premiem!

TU RECICLEZI, NOI TE PREMIEM

campanie de educație ecologică

Alucro și ECOTIC BAT au desfășurat campania de educație ecologică „Tu reciclezi, noi te premiem” în 89 de instituții de învățământ din România, fiind colectate peste 6 tone de doze de aluminiu și peste 2 tone de deșeuri de baterii și acumulatori portabili uzați. 

Această campanie a avut loc sub patronajul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și a Inspectoratelor Școlare Județene aferente, în perioada 03 februarie – 30 mai 2014. Obiectivul acestei campanii l-a reprezentat conștientizarea de către tânăra generație a importanței reciclării corecte a deșeurilor, în special a dozelor de aluminiu și a bateriilor portabile uzate, precum și implicarea în colectarea efectivă a acestora.

Campania „Tu reciclezi, noi te premiem” a fost coordonată de învățător Racea Loredana , C.P.-A  ,alături de profesori participanți precum : Mariana Brânzan C.P.-B; Carmen Zeronian, C.P.-C, Elena Ioniță C.P.-D; Andreea Puiu, C.P.-E, Ana-maria Cozma, C.P.- F;  Nicoleta Crăciun, a II-a A;  Serbu Elena , a IV-a B;

Campania a inclus ore de eco-educație susținute la nivelul instituțiilor de învățământ de către profesorii înscriși, pe baza materialelor oferite ca suport de către organizatori, precum și desfășurarea unei competiții de colectare selectivă a dozelor de aluminiu și a bateriilor și acumulatorilor portabili. Competiția a avut loc atât la nivelul profesorilor coordonatori înscriși, elevilor din cadrul instituțiilor de învățământ participante, dar și la nivelul școlilor din orașele participante.

Diplome

Şcoala ZERO WASTE este un Concurs Naţional de Educaţie Ecologică şi Colectare Selectivă , Şcoala Pia Brătianu fiind înscrisă în urmă convenţiei de colaborare nr. 689 din 14.03.2014. Acest concurs s-a desfăşurat în perioada 23 aprilie-30 mai şi a fost coordonat de învăţătoarea clasei Pregătitoare A – Răcea Loredana. Au participat şi elevii clasei Pregătitoare B sub îndrumarea dnei învăţătoare Mariana Branzan şi elevii clasei I A îndrumaţi de dra învăţătoare Gabriela Voicu. Elevii au colectat hârtie, plastic şi aluminiu pe care le-au predat ulterior operatorului de salubritate.

Şcoala Pentru o Românie Verde este un program ecologic de colectare a hârtiei coordonat de Mariana Branzan şi Răcea Loredana. Acest concurs s-a desfăşurat pe parcursul întregului an şcolar 2013/2014, iar elevii claselor pregătitoare A şi B, clasa I A (prof. înv. primar Voicu Gabriela)  au colectat 500 de kg de hârtie. Elevii participanţi la acest proiect au participat şi la concursul ZIBO, înscriind pe site poze de la acţiunile ecologice.