Acte necesare înscriere

Acte necesare înscriere

  • Dosar plic de carton

 

  • Certificatul de naștere al copilului – original și fotocopie

 

  • Cartea de identitate a părintelui care face înscrierea – original și fotocopie

 

  • Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului (unde este cazul) – original și fotocopie

 

  • Documente privind îndeplinirea Criteriilor generale, conform Metodologiei de înscriere sau a Criteriilor specifice de departajare propuse de şcoală (unde este cazul).

 

Comments are closed.