Cantină și Semiinternat

Regulament

Regulament de Organizare și Funcționare a Semiinternatului

Sală de mese

și Bucătărie

Procedură Cantină Scolară și Semiinternat

Procedura privind organizarea, funcționarea și conducerea cantinei școlare și semiinternat

Procedură „Masă caldă la semiinternat”

Procedura privind implementarea programului „Masă caldă la semiinternat” la nivelul Școlii Gimnaziale „Pia Brătianu”