Din perspectiva securităţii la incendii, Şcoala „Pia Brătianu” deţine următoarele documente şi dotări:

1.  Avizare privind securitatea la incendii:

 • Aviz de securitate la incendiu, obţinut în cadrul programului de reabilitare BEI, emis de către ISU Bucureşti;

2.   Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor:

 • Un cadru tehnic în domeniul apărării împotriva incendiilor, angajat permanent al şcolii;
 • Plan permanent de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, inclusiv pentru perioada 2015-2016;
 • Plan de evacuare a elevilor – angajaţilor şi a bunurilor Şcolii Gimnaziale „Pia Brătianu”, în situaţii de urgenţă;
 • Programul anual de exerciţii de evacuare, cu efectuarea lunară a câte unui exerciţiu de evacuare conform acestui grafic.
 • Procedura operaţională “Modul de acţiune în cadrul catastrofelor şi a dezastrelor naturale.’”
 • Procedura operaţională “ Activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor”;
 • Toţi învăţătorii şi diriginţii Şcolii Gimnaziale „Pia Brătianu” au primit materiale SSM şi SU pentru a fi prelucrate în ore cu elevii şi pe care le prezintă acestora, periodic.
 • Control periodic pentru depistarea potenţialelor cauze de producere a incendiilor.

3.   Evacuare în cazul situaţiilor de urgenţă:

 • Fiecare corp de clădire deţine câte două căi de evacuare (case de scări);
 • În caz de urgenţă se poate trece dintr-un corp în celalalt, prin intermediul pasarelei, fiind exclusă imposibilitatea de evacuare;
 • Căile de evacuare sunt semnalizate, fiind afişate inclusiv planuri de evacuare;

4.   Mijloacele şi instalaţii tehnice de apărare împotriva incendiilor:

 • Stingătoare de incendiu cu pulbere ABC (6 kg), stingătoare de incendiu cu dioxid de carbon (2 kg) şi stingătoare de incendiu cu spumă mecanică (6 kg);
 • Instalaţie de hidranţi interiori, cel puţin unul pentru fiecare nivel (sistem pompe şi rezervă proprie de apă);
 • Instalaţie de hidranţi exteriori;
 • Pichet PSI dotat cu accesorii şi mijloace de intervenţie (hidrant portativ, rangă, cange, ladă nisip etc.)
 • Instalaţie de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, care acoperă întreaga şcoală (detectori de fum, butoni de incendiu, centrală detecţie-semnalizare-alarmare şi sirene).