Acte necesare înscriere

în Clasa Pregătitoare, an școlar 2023-2024

  • Certificatul de naștere al copilului – original și fotocopie

  • Cartea de identitate a părintelui care face înscrierea – original și fotocopie

  • Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului (unde este cazul) – original și fotocopie

  • Părinţii divorţaţi depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se excercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului – original si fotocopie;

  • Documente privind îndeplinirea Criteriilor generale, conform Metodologiei de înscriere sau a Criteriilor specifice de departajare propuse de şcoală (unde este cazul).

Completarea sau validarea cererilor tip de înscriere NU presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.

Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepseşte conform legii şi atrage pierderea locului obţinut prin fraudă (art.49).

EXTRAS DIN OMEC NR.3445/23.03.2022 – ORDIN PRIVIND APROBAREA CALENDARULUI ŞI METODOLOGIEI DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023

„Ordinea în care părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali se programează telefonic  pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere şi/sau acordarea unei priorităţi la înscriere (art.13(9)).”