Project Description

Acte necesare înscriere

în Clasa Pregătitoare, an școlar 2021 – 2022

  • Dosar plic de carton

  • Certificatul de naștere al copilului – original și fotocopie

  • Cartea de identitate a părintelui care face înscrierea – original și fotocopie

  • Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului (unde este cazul) – original și fotocopie

  • Părinţii divorţaţi depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se excercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului – original si fotocopie;

  • Documente privind îndeplinirea Criteriilor generale, conform Metodologiei de înscriere sau a Criteriilor specifice de departajare propuse de şcoală (unde este cazul).