Criterii specifice de departajare privind înscrierea în învățământul primar 2024-2025

Modificarea criteriilor specifice de departajare ori adăugarea altor criterii pe parcursul procesului de înscriere în învățământul primar, ori acordarea avizului de legalitate de către consiliul juridic al inspectoratului școlar, este interzisă