Criterii specifice de departajare privind înscrierea în învățământul primar 2023-2024