Școala Gimnazială „Pia Brătianu”

Adresa Telefon/ Fax
Str. Petofi Șandor nr. 14-16, sector 1, București 021.222.65.90
Nr. Clase Pregătitoare alocate 2
Nr. maxim de locuri 44

Clasa pregătitoare

Cursuri Cursurile claselor pregatitoare se vor desfășura în afara școlii.
Având în vedere Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, publicată în Monitorul oficial nr. 280 din 23 martie 2022, Art.2, Art.4 (1) (2) și Art 9(1), am solicitat ISMB de a identifica soluții pentru problema spațiului de învățământ destinat claselor pregătitoare, prin punerea în aplicare a Art. 3(2) din prezenta metodologie.
Conform metodologiei, Art. 3 (2) precizează, Inspectoratele şcolare pot decide extinderea activităţii didactice în situaţia unităţilor de învăţământ care au un număr mare de solicitări de înscriere în clasa pregătitoare, în alte unităţi de învăţământ care au spaţii disponibile (art.3 (2)).Vom anunța locul de desfășurare a cursurilor imediat ce ISMB va găsi o soluție.
Limbi străine Limba modernă propusă pentru clasele pregătitoare va fi limba engleză, școala având profesori calificați.
Semiinternat În școală există semiinternat care presupune servirea mesei și supravegherea elevilor din clasele primare care desfășoară cursurile în incinta școlii.
Repartizare Repartizarea elevilor pe clase se va face în ordine alfabetică.
Aplicație înscriere Informăm părinţii că aplicația informatică prin care se face validarea nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământ. În cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere validată la o altă unitate de învățământ, dosarul de înscriere nu va mai fi acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru prima unitate de învățământ (extras din Metodologie art.15(2)).

Algoritmul de repartizare a elevilor în clase

a) Elevii vor fi împărțiți  in 2 liste, Lista de băieti și Lista de fete.

b) Copiii din fiecare listă vor fi ordonați în ordinea alfabetică, conform SIIIR.

  • Pentru Lista de băieti:

Elevul cu nr.1 va fi repartizat la clasa E1, cel cu nr.2, la clasa E2, până când este epuizată lista.

  • Pentru Lista de fete:

Eleva cu nr.1 va fi repartizată la clasa E1, cea cu nr.2, la E2, până când este epuizată lista.

c) În situația gemenilor și a fraților în general, aceștia, dacă părinții nu au altă opțiune, se repartizează în aceeași clasă, repartiția celorlalți copii continuând, conform algoritmului;

d) Există posibilitatea realizării unui schimb între elevi aflați la clase diferite, schimb care se va realiza numai cu acordul părinților ambilor copii, în baza unor cereri depuse la secretariatul școlii, în care să se menționeze numele corect și complet al elevului cu care doresc să facă schimb și clasa în care acesta a fost repartizat. Dacă nu există cereri de la ambele familii, solicitarea unei singure familii nu va fi luată în considerare. Schimburile de elevi se pot face pe tot parcursul anului școlar.

e) Listele claselor de elevi vor fi afișate după 1 septembrie. Repartizarea învățătorilor la clasă se va face prin tragere la sorți, în cadrul Consiliului de administrație.

Informații complete în documentul de mai jos