S.A.M.E.

“SIMILARITIES – ATITTUDES – MOTIVATION – EMOTIONS”

 2018-1-UK01- KA229-047929

Perioada de desfășurare: 3.09.2018- iulie2021
Parteneri: Marea Britanie, Portugalia, Italia, Turcia, Bulgaria
Coordonator: prof. înv. primar Nicoleta Crăciun

ARGUMENT
Prioritatea proiectului: incluziunea activă – permițând fiecărui cetățean să participe pe deplin în societate, cu acces la servicii de calitate – educație de calitate, sprijinind combaterea excluziunii sociale, sărăciei, inegalității de gen.
Promovând incluziunea, ne ajutăm elevii să se cunoască, să se accepte, să își accepte punctele forte și punctele slabe, să își evidențieze punctele forte și să transforme punctele slabe în puncte forte, prin încurajarea talentului și a inovației, prin dezvoltarea capacităților analitice, de comunicare, interpersonale, leadership, motivației, a abilităților de lucru în echipă.
Vom vedea: mai puține agresiuni, rezultate școlare mai bune; mai multe inițiative ale elevilor înregistrate în viața școlară

Obiectivele proiectului:
-dezvoltarea unei atmosfere pacifiste în cadrul şcolii, reducerea bullying-ului
-înlăturarea problemelor de comunicare, dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba maternă, în limba engleză (limba proiectului)
-dezvoltarea competenţelor digitale

Descrierea proiectului:
Proiectul cuprinde activitati in colaborare cu consilierul scolar, activitati care oferă elevilor posibilitatea să se cunoască. să își analizeze punctele forte/slabe, să se pună în valoare, să se accepte, să își susțină punctul de vedere, să învețe să surmonteze problemele, să învețe să își accepte colegii, să îi aprecieze, să colaboreze.
Cadrele didactice colaborează în găsirea de soluții pentru integrarea elevilor, pentru combaterea bullyingului, împărtășesc experiențe, metode, instrumente de lucru.
Proiectul însumează desfășurarea de activități comune, în fiecare dintre școlile partenere, dar și în cadrul mobilităților cu elevii și profesorii.

Mobilități desfășurate:
-fizic, cu câte 4 elevi și 2 profesori în Sofia (Bulgaria) și San Giovanni Rotondo (Italia)
-fizic, cu 2 profesori în Adyiaman, Turcia
-virtual, cu câte 3 profesori și câte 57 de elevi români în Almada (Portugalia) și în Appleby In Westmorland (Marea Britanie)

Proiectul este vizibil pe paginile:

-Facebook: https://www.facebook.com/groups/1500479603368036/?ref=bookmarks, https://www.facebook.com/ncnicoleta/videos/4280785241954452/

-etwinning: https://twinspace.etwinning.net/53610/home

-animoto: https://animoto.com/play/zvys0akMhHLjLbLEGcvXuQ , https://animoto.com/play/mEty2HZVh1Xs0OD91yijxw ,

-padlet: https://padlet.com/mariacristinaedu/m4aj26zdol444fxf

Discover Europe Together

Same Newsletter (1)