Siguranța în școală

Sistem de supraveghere în interiorul și înafara școlii

Școala noastră asigură siguranța elevilor atât în interiorul școlii, cât și în afara sa cu ajutorul camerelor de supraveghere montate pe holurile și în curtea școlii și sistemul de detecție incendiu amplasat în întreaga instituție școlară.

School Access este un sistem integrat de acces, evidență și control în unitățile de învățământ preuniversitar aflate în administrația AUIPUSP Sector 1, prin intermediul căruia calitatea procesului de învățământ  este îmbunătățită prin prevenirea și reducerea absenteismului în școli.

Loading...

Beneficiile sistemului sunt următoarele

Managementul situațiilor de absenteism/întârzieri al elevilor de la procesul de educație.

Construirea unui suport pentru elaborarea de politici în sensul reducerii absenteismului în școli.

Îmbunătățirea relațiilor dintre părinți și unitățile de învățământ preuniversitar.

Asigurarea unui mediu electronic uniformizat pentru centralizarea informațiilor referitoare la intrările/ieșirile și prezența tuturor elevilor în școli.

Creșterea siguranței elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar.