2023

Buget inițial – 2023 –
Pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2023

Buget local initial 2023

Bugetul de stat detaliat la cheltuieli pe capitole la titluri de cheltuieli, articole, aliniate, pe anul 2023

BUGET 2023 BUGETUL DE STAT

Program anual al achizitiilor publice – 2023

Program anual al achizitiilor publice 2023

2022

Buget rectificat RII – 2022 –
Pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2022

SC. P. BRATIANU

Buget rectificat I – 2022 –
Pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2022

buget local 2022

Bugetul de stat detaliat la cheltuieli pe capitole la titluri de cheltuieli, articole, aliniate, pe anul 2022

buget ismb 2022

Program anual al achizițiilor publice – 2022

Paap 2022

Strategia anuală de achiziții publice pentru anul 2022

Strategia anuala a achizitiilor publice 2022

Buget initial
Pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2022

SC 17

2021

BUGET LOCAL INIȚIAL – 2021
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, pe anul 2021

Buget local initial 2021

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
DETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE PE ANUL 2021 – BUGET PROIECT

Buget initial venituri proprii

BUGET DE STAT DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE LA TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE, ALINIATE, PE ANUL 2021

Buget stat salarii 2021

BUGET LOCAL – RECTIFICAT I – 2021
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, pe anul 2021

Buget local R1 2021

2020

Buget – Rectificare R VII – 2020 – Buget cheltuieli materiale și burse

BUGET CH MATERIALE SI BURSE