Prelucrarea datelor cu caracter personal

Notă de informare, Proceduri, Cereri

Notă de informare

Privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Descarcă documentul PDF

Procedură operațională

privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Descarcă documentul PDF

Notă – Părinți

Privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Descarcă documentul PDF

Cereri

Cerere pentru exercitarea dreptului de acces

Descarcă documentul PDF

Cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare

Descarcă documentul PDF

Cerere pentru exercitarea dreptului de ștergere

Descarcă documentul PDF