Prelucrarea datelor cu caracter personal

Notă de informare, Proceduri, Cereri

Notă de informare

Privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Procedură operațională

privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Notă – Părinți

Privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Cereri

Cerere pentru exercitarea dreptului de acces

Cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare

Cerere pentru exercitarea dreptului de ștergere