Conform Hotărârii nr. 3086/25.09.2015 a Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale „Pia Brătianu” Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitate, se va desfășura conform următorului grafic:

  1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității în perioada 1-2 octombrie, 2015, între orele 9-13;
  2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs – 05.10.2015;
  3. Inspecția specială la clasă – 06.10.2015;
  4. Proba scrisă – 09.10.2015;
  5. Depunerea contestațiilor – 12.10.2015;.
  6. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților – 13.10.2015;

Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactive/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013.

grafic concurs ocupare posturi